Dzieci szkolne

Dzieci w wieku szkolnym, czyli od ukończonego dziesiątego, aż do dwunastego roku życia.Taekwondo Gromowski Zajęcia sportowe dla dzieci w wieku szkolnym

Trening w tej grupie jest etapem przygotowującym do pełnozakresowego treningu Taekwon-do. Obciążenia fizyczne są dużo większe niż w grupach poprzednich. Wprowadzony zostaje bardziej stanowczy proces dyscyplinowania, ale nadal opiera się ściśle na zasadach Taekwon-do, tj.

  • grzeczności, uprzejmości (Ye Ui),
  • rzetelności, uczciwości (Yom Chi),
  • wytrwałości (In Nae),
  • samokontroli, opanowaniu (Guk Gi),
  • nieugiętym duchu, odwadze (Baekjul Boolgool).

Podczas treningu dzieci uczą się powyższych zasad, a także próbują przyswoić i zaadaptować je w życiu codziennym. Ponadto zdobywają podstawowe umiejętności samoobrony, ucząc się przy tym przede wszystkim opanowania w sytuacjach ekstremalnych oraz przewidywania konsekwencji własnych zachowań.