Przysięga adepta Taekwon-do – Sonso

Odwołując się do zasad moralnych Taekwon-do pamiętać należy o słowach przysięgi Taekwon-do:

  1. Będę przestrzegał zasad Taekwon-do,
  2. Będę szanował instruktora i starszych stopniem,
  3. Nie będę nadużywał technik Taekwon-do,
  4. Będę wspierał wolność i sprawiedliwość,
  5. Będę wspierał pokój (Będę rzecznikiem pokoju na świecie),

od której powinien zaczynać się każdy trening, egzamin czy też seminarium treningowe. Sama już przysięga jest zobowiązaniem dla każdego Taekwondoki do wejścia na drogę doskonalenia swojej osoby w sferze mentalnej.